राजेंद्र डांगे

राजेंद्र डांगे

अतिशय उत्कृष्ट लेखन ,
व धनंजय सरांचे अतिशय उत्कृष्ट सादरीकरण
यामुळे सर्व मुलांना एक वेगळाच अनुभव घेता आला.
✍️मी तर माझ्या शाळेतील सर्व मुलांच्या पालकांना ही लिंक पाठवून त्यांचे अभिप्राय घेतले.
✍️काही काही पालक तर याविषयी आपुलकीने चौकशी चर्चा करीत होते.
रोशनी नावाच्या मुलीने तर चक्क मला चीनु ची गोष्ट ऐकात सर म्हणून पाठीमागं घोषा लावला.
कदाचित हीच आपल्या लेखनाची व सादरीकरणाची ताकद असावी.
✍️सध्या आपल्या जीनियस पुस्तकांचा संच माझ्या शाळेतील विद्यार्थी आवडीने वाचून त्याप्रमाणे अनुभव घेत आहेत.
✍️ आपण ही लेखमाला व कथा सादरीकरण बंद न करता कदाचित तीन दिवसातून एकदा का असेना पण एखादी कथालेखन करून त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या बालमनावर बालसंस्कार जाण्याकरता अतिशय व्यवस्थित नियोजनाने सादर केलेली आहे ही अशीच पुढे चालू राहावी अशी आम्हा सर्व शिक्षक पालक विद्यार्थी यांची आपणास विनंती आहे.
✍️ आपली लेखणी सहज रसाळ मधुर व ऐकावयास केलेले सादरीकरण अतिशय हावभाव युक्त व बालमनाचा विचार करून केलेले असल्याने ते मुलांना आपलेसे वाटते यात नवल ते काय ?
✍️ आपण आमच्या मागणीचा पुनर्विचार करून काही लेखन कराल अशी आशा करायला काय हरकत आहे?.
टीप : यातील कथामालेचा पुढचा भाग केव्हा येणार याविषयी माझ्या शाळेतील पालक व मुले आतुरतेने चौकशी करत आहेत.
🙏🏻💐💐💐
आपला नम्र
राजेंद्र डांगे
शिक्षक
गिर्यारोहक
सोलापूर महाराष्ट्र.